top of page

Begeleiding rond ouder worden

 

 

 

 

Begeleiding in kader van (jong)-dementie

 

Als er vermoedens zijn dat u of een naast familielid dementie heeft of wanneer de diagnose dementie is gesteld bij uzelf of een naast familielid, dan kan dit veel vragen en bezorgdheden oproepen. Vragen over bijvoorbeeld de oorzaak van de ziekte en het verloop ervan, over de hulp en begeleiding die u of uw familie kan krijgen, … vragen over hoe omgaan met de ziekte of met de persoon met dementie.

Dementie raakt het hele gezin, de hele familie/omgeving. Het heeft verregaande gevolgen voor de onderlinge relatie(s), het gezinsleven, de carrière, … het sociale leven.

Onvermijdelijk confronteert dementie met verlies. Problemen van emotionele of relationele aard, zoals overspannenheid, depressieve gevoelens, spanningen binnen de onderlinge (familie)relaties, … komen dan ook vaak voor, en dit in de verschillende fasen van het zorg- en ziekteproces.

Iedere betrokkene zoekt een eigen manier om het hoofd te bieden aan de vaak verwarrende en steeds evoluerende situatie. In begeleiding wordt op een respectvolle manier meegegaan in dit zoekproces bij de persoon met dementie zelf, bij de naaste familieleden of mantelzorgers.  

    

 

www.dementie.be                

www.jongdementie.info

www.omgaanmetdementie.be

 

 

Levens- en zingevingsvragen bij het ouder worden

 

We worden allemaal ouder. Net als elke andere levensfase, gaat ook ouder worden gepaard met de uitdaging van een zekere heroriëntatie op het leven. De kinderen het huis uit, grootouder worden, minder gaan werken, met pensioen gaan, verlies van dierbaren, verlies van gezondheid, opname in een woonzorgcentrum …

Veel 'senioren' gaan op zoek naar een nieuwe zingeving. Verder neemt reflectie, terugkijken op het voorbije leven, een belangrijkere plaats in.

We denken vaak te simplistisch over ouder worden: ofwel wordt het geïdealiseerd, ofwel te pessimistisch beoordeeld. Achter ouder worden schuilt immers een complexe realiteit. Er verandert veel, zowel lichamelijk, gevoelsmatig, relationeel als sociaal. Iedereen wordt ouder op een eigen manier die meestal kan worden begrepen vanuit de persoonlijke, unieke geschiedenis: men wordt ouder zoals men geleefd heeft.  

Juist zoals in andere fasen van het leven, kunnen mensen op zoek zijn naar hulp bij deze levensvragen. Vanuit een warm respect voor iemands levenservaring wordt mee op zoek gegaan naar manieren om met ouderdom – mét kwalen, uitdagingen en kansen – om te gaan.  

U kunt alleen op gesprek komen, maar ook samen met uw partner, een vriend(in), uw gezin,…  

 

Ouderenpsychologe

 

Sara Mahieu

tel. 0477 51 50 50

 

Klik op de naam voor meer opleidingsachtergrond

bottom of page