top of page

De Bron

Steungroep bij stress en burn-out

Meer en meer krijgen mensen vroeg of laat in hun (professionele) leven te maken met stress en/of burnout.  Veel van deze mensen denken ook dat het een persoonlijk ‘falen’ is, dat dit dus door eigen toedoen is. Onderzoek wijst echter uit dat het vaak net heel competente mensen zijn dit dit op hun pad krijgen, ze houden dus veel langer vol dan misschien goed is. Een tweede factor is de lat die steeds hoger wordt gelegd in de maatschappij, het is dus duidelijk een ruimer dan individueel probleem. Inzichten uit recente onderzoeken wijzen echter uit dat individuele therapie veelal niet nodig is, en dat een groepsgericht aanbod veel meer zorgt voor steun, inzichten, moed en know-how hoe eruit te geraken (gebaseerd op psycho-educatieve programma van Jim White*). Daarom willen we als praktijk héél graag onze schouders mee onder dit steeds verder uitdeinende probleem zetten en een groepsgericht aanbod bieden bij bij stress en (beginnende) burn-out. 

 

Wat?

'De bron' is een open groep waar iedereen kan aansluiten van zodra het nodig is. Op die manier kunnen we ook sneller een antwoord bieden op de vragen die er van verwijzers komen, alsook een laagdrempelig aanbod bieden aan mensen die zelf de moed bijeen hebben geraapt iets te willen veranderen in hun (professionele) leven. De deelnemers vinden het zowel leerrijk als steunend om andere mensen hun verhaal en succes(jes) te horen.  Het is enorm krachtig om samen op pad te zijn.  Er staat telkens een uitgewerkt thema op het programma, waaruit iedere deelnemer concreet toepasbare stappen kan halen voor zijn/haar proces. Uiteraard is er steeds ruimte voorzien voor vragen aan de coach en voor ‘share en care’ vanuit de groep. Er zijn 8 thema’s die telkens een cyclus vormen (zie verder). 

Wanneer?

Op donderdagnamiddag tussen 13.30 en 15.30u,

telkens met 20 minuutjes voor en na om te keuvelen en 'aan te komen'.

Hoe?

Vóór de deelname aan de groep, is er een individueel intakegesprek met coach Lene (50 min, €65), dit om kennis te maken en te kijken of de groep iets voor jou is.  Dan volg je de introductie rond stress en burnout (tenzij je deze elders volgde) en kan je aansluiten bij de groep.  Nadien bepaal je als deelnemer zélf hoeveel groepssessies je volgt en wanneer je wel en niet deelneemt. Uiteraard haal je er het meeste uit (zowel inhoudelijk als door de steun en wederzijdse ‘leer’-factor) als je je  engageert  voor enkele weken na elkaar.  Je kan op eender welk moment in de cyclus aansluiten en afronden.  De thema’s worden zodanig aangeboden, dat het verrijkend is om ze een tweede (derde, …) keer te volgen. Bij elke keer dat het langs komt, pik je andere zaken op en kan je misschien ook steeds meer als ervaringsdeskundige de andere leden bijstaan. De bijdrage per sessie is €25.

Structuur van een groepssessie:

·     13:10-13:30   Samenkomst met thee en koffie

·     13:30-15:30   Dagthema (training/workshop/groepsgesprek/demo) en groepscoaching

·     15:30-15:50   Einde en napraten

 

Thema's

  • Startmodule (vooraf) “Stress en burnout” – Wat is stress?  Stresssignalen herkennen, bronnen van stress, gevolgen van stress, stress in het lichaam, Wat is burnout?  Hoe ontstaat dit?  Hoe herstellen? enz.

  • Thema 1 “De factor persoonlijkheid” – Persoonlijke voorkeuren, je natuurlijke flow, wat gaat met gemak, wat kost je energie, conflicten met je takenpakket, werkomgeving, collega’s, leidinggevenden, behoeften enz.

  • Thema 2 “Frustraties aanpakken” – Het frustratiemechanisme herkennen, schakelen naar positieve actie, constructieve communicatie, enz.

  • Thema 3 “Mijn Energie” – Bewustzijn over je energie, energiegevers en -vreters, je bronenergie, waaraan spendeer je je energie, enz.

  • Thema 4 “M’n hoge lat” – Verkennen van begrippen zoals kwaliteit, verantwoordelijkheid, professionalisme, wat is 100%, wat is nodig / wenselijk / gevraagd enz.

  • Thema 5 “Grenzen" – Wat zijn grenzen?, wanneer ga je erover?, hoe kan je je grenzen herkennen, aangeven, bewaken?, enz.

  • Thema 6 “Oriëntatie, welk werk past bij mij?” – Jouw drijfveren en motivatie, het beslissingsproces, hoe weet je of je goed bezig bent, enz.

  • Thema 7 “Werken na burnout” – Je eigen plan, stap-voor-stap opbouw, solliciteren, mogelijkheden ivm ontslag, enz.​

  • Thema 8 "Steun" - verschillende vormen van steun, je netwerk, belemmeringen om steun te vragen, enz.

Deze thema’s roteren en worden hier en daar aangevuld met éénmalige thema’s.  Het kan dat de volgorde varieert.  De concrete agenda wordt tijdens de groepssessies gedeeld.

Contact

lene.schroyen@praktijkdeboom.be

tel. 0475 75 36 56

Meer info over de coach: Lene Schroyen

* Jim White is de grondlegger van psycho-educatieve programma’s. Onderzoek rond psycho-educatieve groepsessies toont duidelijke effecten op reductie van stress, angst & depressie. Met zijn laagdrempelige cursus ‘stresscontrol’ bewijst Jim White dat we meer mensen bereiken die kwetsbaar zijn en nooit in individuele therapie zouden komen.

alex-perez-wEgR12N01Tk-unsplash.jpg
bottom of page