top of page

De Bron

Aanbod bij stress en burn-out

Meer en meer krijgen mensen vroeg of laat in hun (professioneel) leven te maken met stress en/of burn-out.  Veel van deze mensen denken dan dat het een persoonlijk ‘falen’ is en dat dit dus door eigen toedoen is. Onderzoek wijst echter uit dat het vaak net de heel competente mensen zijn die dit op hun pad krijgen, ze houden dus eigenlijk veel langer vol dan misschien goed is. Een tweede factor is de lat die steeds hoger wordt gelegd in de maatschappij; het is dus duidelijk een ruimer dan individueel probleem. 

 

Het aanbod van 'De Bron' biedt hulp en steun bij stress en maatschappelijke of prestatiedruk, het biedt ook herstel bij burn-out of helpt een burn-out voorkomen. Het is zo opgezet, dat we sneller een antwoord kunnen bieden op hulpvragen en vragen van verwijzers én dat je als deelnemer je eigen traject kan bepalen, naargelang waar je op dit moment nood aan hebben.

 

Vooreerst krijg je een individueel intakegesprek. Naast kennismaken, gaan we hier ook verkennen welke verdere begeleiding aansluit bij je vraag.

 

Na dit gesprek volg je een reeks van startsessies in kleine groep. Deze reeks wil je op weg helpen in het vormgeven van je eigen proces, op je eigen tempo. Er bestaat immers niet zoiets als dé burn-out en hét herstelplan. Er zijn vele wegen naar Rome en ieder loopt zijn eigen weg. Je krijgt wetenschappelijke inzichten en ervaringsoefeningen aangereikt, en wordt uitgenodigd om jezelf hierin te onderzoeken. Daarnaast kan het uitwisselen met gelijkgestemden deugd doen, erkenning bieden en inspirerend werken.

  • Sessie 1 – burn-out en de vele gezichten

Het bos door de bomen – wat is burn-out voor jou, hoe is die ontstaan en wat zijn mogelijke stappen naar herstel?

 

  • Sessie 2 – het zit niet tussen je oren 

De impact van (langdurige) stress op je lichaam – hoe kan je lichaam herstellen?

 

  • Sessie 3 – veerkracht 

Luisteren naar je innerlijke wereld en onderliggende behoeften – hoe zorg je beter voor je mentale welzijn?

 

  • Sessie 4 – persoonlijkheid en relationele patronen

Inzicht in je sterktes en valkuilen - hoe blijf je trouw aan jezelf in verbinding met anderen?

 

  • Sessie 5 – als je burn-out kon spreken

Stilstaan bij jouw waarden en zingeving - wat is fundamenteel in je verdere (professionele) leven?

Praktisch

Intake €65

Startsessies (1,5u)  €30/sessie

Deze gaan door op donderdag van 11 tot 12.30u

Voor meer info of een eerste gesprek stuur je aan mailtje naar sofie.dejongh@praktijkdeboom.be​ 

pexels-any-lane-5945653.jpg
Anker 1

We raden ten sterkste aan om je herstel te bevorderen met het tegelijkertijd volgen van lichaamsgerichte begeleiding:

 

bottom of page