"De boomhut"

In dit groepje leert je kind beter begrijpen wat faalangst is en hoe ermee om te gaan. Ook wordt er spelenderwijs gewerkt aan zelfzekerheid en weerbaarheid. Het groepje is er voor kinderen die al gauw denken dat iets niet gaat lukken of die zich niet stevig voelen. Dit kan een gevoel zijn op schools vlak maar kan evengoed de kop op steken bij sociale gelegenheden of bij nieuwe uitdagingen (sport bv.). Daardoor ontlopen ze het liefst die situaties waarin er iets van hen verwacht wordt.  De meerwaarde van een groepje met leeftijdgenoten is dat je kind ontdekt dat hij of zij niet alleen staat en samen met 'lotgenootjes' kan groeien. In de sessies worden thematische groepsgesprekjes afgewisseld door relaxatieoefeningen en creatieve expressie. Je wordt als ouder ook uitgenodigd op een gezamenlijke  oudersessie die gaat over hoe jullie dit als ouders ervaren en hoe je je kind kan bijstaan.     
In deze training leren kinderen:
 • signalen van faalangst herkennen bij zichzelf 
 • zich ontspannen 
 • gevoelens herkennen
 • inzicht krijgen in de relatie tussen gebeurtenis, gedachten, gevoelens en gedrag 
 • negatieve gedachten omzetten in positieve gedachten
 • eigen krachten en waardevolle eigenschappen ontdekken
 
De begeleiding wordt verzorgd door Veerle Breugelmans, klinisch psychologe met ervaring in het begeleiden van kinderen en jongeren met faalangst, perfectionisme, laag zelfbeeld, verlegenheid, ... 

Faalangst-weerbaarheidstraining voor lagere schoolkinderen 

Data komend groepje, start september 2019:  

 • za 28/9

 • za 12/10

 • za 26/10

 • za 9/11

 • za 23/11

 • za 7/12 (oudersessie)

5 sessies en één groepsgesprek voor ouders.

 

Telkens op zaterdag van 10 tot 11.30u

​​

Voorafgaand is er een intake om te bepalen of je kind in aanmerking komt.

Na de sessies kan u eveneens een evaluatiegesprek aanvragen. 

Tarieven
intakegesprek                  € 40
6 sessies van 1,5 uur      € 160   
 

Sommige mutualiteiten bieden terugbetaling, dat vraag je best na bij jouw mutualiteit.