Een appel vasthouden

Hulp bij eet- en gewichtsproblemen

Karin Luyten is voedingsdeskundige/diëtiste en coach bij eetstoornissen. Zij is bachelor in Voedings- en Dieetkunde en deed eerder ruim ervaring op in het behandelen van eet- en gewichtproblemen op op de dienst Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen en als pediatrisch diëtiste in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen, waar zij allerlei problematieken behandelde zoals ondervoeding, allergieën, intoleranties, …. Verder was zij eerder werkzaam binnen het centrum voor erfelijke metabole aandoeningen en specialiseerde zich daar als diëtiste in stofwisselingsziekten. Specialisatie-opleidingen in eetstoornissen volgde zij bij Eetexpert en Eetwijs.

Waarvoor kan u bij Karin terecht :

  • Eetproblemen bij kinderen, jongeren en volwassenen (selectief eetpatroon, anorexia nervosa, boulimia nervosa, emotionele eter, eetbuistoornis, angst om te eten, …)

  • Eetproblemen bij sport

  • Ondergewicht

  • Overgewicht en obesitas

  • Geen eetlust, moeite met eten, selectief eetpatroon, bang om te braken of te verslikken,…

Voor het behandelen van eetstoornissen werken we als praktijk het liefst samen als team (met de psycholoog, creatieve therapie, traumatherapie/EMDR,...). We werken eveneens nauw samen met een psychiater indien dit nodig blijkt. Een multidisciplinaire aanpak is aangewezen bij het behandelen van kinderen, jongeren en volwassenen met eet- of gewichtsproblemen (ondergewicht, overgewicht, obesitas, selectieve eters, anorexia, boulimia, eetbuistoornis, …). Een persoonlijk behandelplan wordt je steeds voorgesteld en bijgestuurd indien nodig.

Contact:

karin.luyten@praktijkdeboom.be – 0485/43.02.39

  • Erkend door het RIZIV met erkenningsnummer 5-61448-85-601

  • Lid van de Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten.

  • Aangesloten bij Eetexpert

  • Lid van de Vlaamse Academie Eetstoornissen

  • Aangesloten bij zelfhulpgroep “anbn”

Tarief:

60 € /  consult max. 50 à 60 minuten 

35 € / kort consult/korte gewichtsopvolging max. 30 minuten

Verschillende mutualiteiten voorzien een gedeeltelijke terugbetaling voor consultaties bij een erkende diëtiste. Elke mutualiteit heeft hiervoor andere voorwaarden die regionaal kunnen verschillen en regelmatig kunnen wijzigen. Het is daarom belangrijk om bij uw eigen plaatselijke mutualiteit te informeren voor tegemoetkoming in voedings - en dieetadvies.

 

Informeer bij je eigen mutualiteit of je een gedeeltelijke terugbetaling krijgt van je consultaties. Intussen zet de Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten (VBVD) alles op alles voor een volledige terugbetaling van voedingsadvies.

Vanaf 1 april 2020 betaalt de verplichte ziekteverzekering een behandeling door een diëtist terug voor kinderen en jongeren (6-17jaar) met overgewicht of obesitas, na verwijzing van de huisarts. Hiermee heeft het kind of de jongere recht op een begeleiding van 2 jaar met 10 contactmomenten in totaal; een intakegesprek en 5 consultaties in het eerste jaar, en 4 opvolgconsultaties in het 2de jaar.