Decorate Your Life With Us!

Welkom bij praktijk de Boom!
 
Praktijk de Boom is een groepspraktijk met multidisciplinair aanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen (zie hieronder voor alle specialisaties). We zijn een team van ervaren therapeuten met een degelijke basisopleiding en bijkomend door beroepsverenigingen erkende spacialisatieopleidingen. Investeren in permanente vorming en bijscholing is voor ons een must. 

 

Aanbod voor volwassenen

 

Individuele psychotherapie

Relatietherapie

Rouwtherapie

Gezins- en opvoedingsvragen

Scheidings- en ouderschapsbemiddeling

Praatgroep rouw

Praatgroep nieuw-samengesteld gezin

Aanbod voor kinderen en jongeren

 

Psychotherapie

Creatieve en speltherapie

Logopedie

Kinesitherapie

Concentratie- en leerproblemen

Groep psycho-sociale weerbaarheid

Groep echtscheiding

Individuele psychotherapie (stemmingsproblemen, stress en 

burn-out, angsten, relationele en levensfasevragen,..)

Relatietherapie

Rouwtherapie (individueel, koppel, gezin)

Rouwverwerking voor kinderen en gezinnen

Psychotherapie tijdens en na kanker of ingrijpende ziekte

Psychotherapie voor kinderen en jongeren

Familietherapie

Opvoedingsbegeleiding, ouder- en gezinstherapie

Oudergesprekken in kader van adoptie, pleeg-, co- en stiefouderschap

Begeleiding bij AD(H)D, ASS, HSP 

psychiatrische problematiek in het gezin (KOPP-kinderen)

Begeleiding in kader van verouderingsproblematieken en (jong-)dementie

Nieuws!

 

April 2015

 

Na enkele maanden hard zwoegen is het zover: vanaf augustus 2015 is de praktijk gevestigd in een nieuw gebouw! Het adres vanaf nu: Heidestraat 93 in Weerde. Welkom!