"Sterk als een boom"

Lotgenotengroep voor lagere schoolkinderen

met gescheiden ouders

Kinderen en tieners met gescheiden ouders gaan door een waaier van gevoelens. Vaak zien we dat kinderen verdrietig kunnen zijn of in de war door steeds te moeten wisselen van het ene gezin naar het andere. Soms sluiten kinderen zich daardoor emotioneel af, dit om om te kunnen met alle gevoelens, maar soms ook omdat ze de ouders niet (terug) ongelukkig willen zien en belasten met hun eigen gevoelens. Het is dan heel moeilijk als ouder om te weten hoe het met je kind gaat. Sommige kinderen zijn daarnaast op zoek naar antwoorden, soms ook bij zichzelf (is het mijn schuld?). 

 

Deze reeks groepssessies helpt kinderen om meer zicht te krijgen op wat er in hun omgaat. Ze ontdekken al pratend en via doe-oefeningen dat er nog kinderen zijn die zoekend zijn in hun gevoelens en zoekend naar hun plekje in hun twee gezinnen. Ze zullen de verhalen van anderen herkennen en leren zo op een ongedwongen en speelse manier hoe zij kunnen omgaan met moeilijke gevoelens, momenten en situaties. Ook omgaan met veranderingen en hoe vasthouden van waardevolle herinneringen komen aan bod. 

 

Er is eveneens een praatavond voor de ouders/verzorgers voorzien (2 mogelijke momenten om uit te kiezen). Hierin kan jij zelf jouw er ervaringen delen en ook samen met andere ouders/verzorgers bespreken hoe je je kind nog meer kan begrijpen en bijstaan.  

De begeleiding wordt verzorgd door Hannie Serlet, klinisch orthopedagoge met ervaring in het begeleiden van kinderen met gescheiden ouders. De inhoud van de sessies is gebaseerd op het programma Gedeeld Verdriet Scheiding van Riet Fiddelaers-Jaspers.
Meer info of inschrijven:
hannie.serlet@praktijkdeboom.be
tel. 0485 37 60 18

Data komend groepje, start november 2019:

Dit groepje is voor lagere schoolkinderen (kinderen worden met gelijke leeftijd samengesteld)

Telkens op zaterdag van 10 tot 11.30u

​​

- 16 november

- 30 november

- 14 december

- 11 januari

- 25 januari

- 8 februari

Data oudergroepen (kies 1 van beide data): 

- vrijdag 13 december van 19u tot 20u30

- vrijdag 17 januari van 19u tot 20u30

6 sessies en één groepsgesprek voor ouders.

​​​

Voorafgaand is er een intake om te bepalen of je kind in aanmerking komt.

Na de sessies kan u eveneens een evaluatiegesprek aanvragen. 

Tarieven
intakegesprek                  € 40
6 sessies van 1,5 uur      € 160   
 

Sommige mutualiteiten bieden terugbetaling, dat vraag je best na bij jouw mutualiteit.