Meditatiecursussen

Leren Zijnsgeoriënteerd mediteren in 8 bijeenkomsten.

Meditatie neemt een belangrijke plaats in op het pad van Zijnsoriëntatie. Meditatie is een verzamelterm voor allerlei meditatievormen: zittend, staand, bewegend en visualiserend.  Al deze meditatievormen zijn gericht op verschillende niveaus van je geest: van het meest concrete niveau tot het meest subtiele. Het kenmerkende van meditatie is dat je je geest uit zijn ‘Zijnsvergetelheid’ thuisbrengt naar zijn thuisbasis, naar Zijn.

Vanuit evolutionair gevormde overlevingsdrang ben je gaan grijpen naar innerlijke- en uiterlijke ervaringen: gedachten, gevoelens en zintuiglijke indrukken. Door die grijpende aandacht verplaatst je gewicht zich van je basis, je Zijnsgrond, naar boven en naar buiten, naar alles wat je waarneemt. Dat trekt je uit je basis en brengt je ‘van huis’.

Meditatie brengt je weer terug in je Zijnsaard, die rijk is aan kwaliteiten zoals rust, blijdschap, geluk, liefde, schoonheid en helderheid. Je geest thuisbrengen is lijfelijk voelbaar als ontspanning, loslaten van pantsering, ervaren van stilte en van rijke kwaliteiten. Tegelijkertijd blijkt je thuis geen vaste plek te zijn waar je als het ware in kunt wonen. Je thuis is eerder ruimte, openheid, Zijn zelf.

In deze reeks maak je in acht bijeenkomsten kennis met meditatie in beweging, zitmeditatie en visualisatie volgens de Zijnsgeoriënteerde principes. Deze meditatievormen worden verkend, uitgelegd, geoefend en een aantal keren herhaald. Je mediteert ook thuis met ingesproken begeleide meditaties. Door regelmatig te oefenen zul je merken dat je beter in staat bent om los te koppelen van je gedachtestroom, dat je beter kunt ontspannen en meer gemak ervaart.

Na acht bijeenkomsten ben je in staat om zelf een dagelijkse meditatie-beoefening te doen met onderdelen zoals die in de reeks aangereikt zijn. Deze reeks is geschikt voor zowel mensen die geen enkele ervaring hebben met meditatie als voor mensen die dat wel hebben met andere meditatievormen.

Wie?

De cursus wordt gegeven door Wendy Hölzken, zij is klinisch psycholoog/psychotherapeute en supervisor wiens ervaring in het klinisch werk leerde dat een mens pas geheeld kan worden als lichaam en geest in harmonie zijn. De weg van mediatie voelde voor haar als logische aanvulling in haar werk als therapeut. Wendy doorliep een pad van zelfactualisatie aan de School voor Zijnsoriëntatie. Na de driejarige Zijnstraining, volgde zij de driejarige opleiding tot leraar Zijnsoriëntatie. Wendy is aangesloten bij de Beroepsvereniging Leraren Zijnsoriëntatie (BLZ).

Voor meer info: 

https://www.schoolvoorzijnsorientatie.nl/

https://www.bvzb.nl/

Wanneer?

De meditatiebijeenkomsten zijn op zondagochtend van 10u tot 13u. Data volgen na verdere informatie over veranderingen in Covid-maatregelen. Draag makkelijk zittende kleding.

Prijs?

280 euro voor de reeks

Betaling over maken op rekening: BE47 0017 9028 8580 (op naam van Wendy Hölzken)

Indien interesse stuur gerust al een mailtje!

Meer informatie en inschrijven kan via wendy.holzken@praktijkdeboom.be of 0486 338 985

Vervolgcursus: gezonde Zelfliefde, leren jezelf nabij zijn

Vaak zijn we helemaal niet zo liefdevol naar onszelf. Ongemerkt en chronisch herhalen we oude (overlevings-) patronen die ons opgetrokken, onrustig en onvervuld maken. Patronen die te weinig ruimte laten voor goede zelfzorg en liefde. We zien niet wat is, maar zijn op weg naar wat kan zijn. Daardoor verliezen we onze innerlijke rust, ons evenwicht en ons gevoel of besef van verbinding.

 

We oefenen we met het doorbreken van die (overlevings-) patronen. We zullen niet rechtstreeks ingaan op de individuele ongezonde gewoontes en ‘goede voornemens’, we pakken het fundamenteler aan. We richten ons direct op de rijkdom en compleetheid van wie je om te beginnen al bent, op je altijd al aanwezige vrije aard. Je leert om een breuk te maken met de patronen van je gewoonte-zelf. Patronen die je het zicht ontnemen op de inherente vrijheid van je natuurlijke, niet door je geschiedenis aangetaste aard. Gezonde Zelfliefde heeft dus vooral te maken met het hervinden van wie je al bent op een fundamenteler en intiemer niveau dan wie je denkt te zijn als je ‘gewoonte-zelf’.

 

Dit doen we door te mediteren en te leren je blikrichting om te draaien van ‘daar en dan’ naar ‘hier en nu’. Zo kom je weer in contact met het meest nabije, met hoe het nu is en wie je nu bent. Je leert jezelf in een liefdevol licht te plaatsen, waardoor je zowel psychologische gezondheid en welbevinden opbouwt, als diepgaand thuiskomt in je natuurlijke, liefdevolle Zijnsaard.

Wie?

De cursus wordt gegeven door Wendy Hölzken, zij is klinisch psycholoog/psychotherapeute en supervisor wiens ervaring in het klinisch werk leerde dat een mens pas geheeld kan worden als lichaam en geest in harmonie zijn. De weg van mediatie voelde voor haar als logische aanvulling in haar werk als therapeut. Wendy doorliep een pad van zelfactualisatie aan de School voor Zijnsoriëntatie. Na de driejarige Zijnstraining, volgde zij de driejarige opleiding tot leraar Zijnsoriëntatie. Wendy is aangesloten bij de Beroepsvereniging Leraren Zijnsoriëntatie (BLZ).

Voor meer info: 

https://www.schoolvoorzijnsorientatie.nl/

https://www.bvzb.nl/

Wanneer?    

3 zondagochtenden, telkens van 10.00 tot 13.00 u: 28/3/2021, 11/4/2021, 25/4/2021

Prijs?

De bijdrage voor de volledige reeks is 95 euro

Betaling over maken op rekening: BE47 0017 9028 8580 (op naam van Wendy Hölzken)

Meer informatie en inschrijven kan via wendy.holzken@praktijkdeboom.be of of 0486 338 985