Groepstherapie voor tieners met een psychische kwetsbaarheid

Groepstherapie . groepstherapie stelt u in staat om te zien hoe andere tieners hun problemen aanpakken. Ook oefent u nieuwe manieren om uw eigen problemen te behandelen. Uitgaand in een nieuwe groep kan een beetje eng zijn omdat u de andere mensen niet kent, maar na een paar sessies zal u waarschijnlijk comfortabel voelen. Er zijn meestal ongeveer vijf mensen in elke groep met één of twee leiders. De groepsleiders brengen onderwerpen op en vragen stellen, maar je kunt je eigen vragen stellen en antwoorden van de groep krijgen. De groeps therapie sessies duurt meestal ongeveer 90 minuten.

Thema’s

  • Ben Ik 'Gek'Als Ik Naar Therapie Ga? met therapie betekent niet dat je gek bent! Tenminste 1 op 5 tieners (20\%) hebben geestelijke gezondheidsproblemen. Artsen en therapeuten behandelen geestelijke gezondheidsproblemen, net zoals elk medisch probleem. Bijvoorbeeld, als je je been breekt, ga je naar een orthopedische dokter. Als u oorpijn heeft, ziet u een oor-, neus- en keelspecialist. Als je depressief bent, angstig bent of iemand nodig hebt om mee te praten, ga je naar een therapeut.Geweld. Wanneer er iets slecht voor iemand gebeurt of ze zien iets slecht gebeuren, kunnen ze een geestelijke gezondheidsprobleem ontwikkelen. 

  • Stress . iedereen wordt gestresst. Wat stress kan nuttig zijn (zoals je motiveren om te studeren voor een test). Maar te veel stress kan problemen veroorzaken. 

  • Een relatie verliezen . als iemand dichtbij jou sterft, wegtrekt of niet meer vrienden wilt zijn, is het normaal om verdrietig of eenzaam te voelen. Meestal deze gevoelens Beter worden in de tijd, maar soms worden ze verergerd of beïnvloeden ze andere delen van je leven.

  • Pieker- , donkere en angstgedachten 

  • Sociale aansluiting vinden/mezelf zijn

  • Ik en mijn familie

  • Moeilijke gevoelessn (schuld en schaamte)

  • Ik en de ander, of de ander en ik? (thema Grenzen)

  • Emoties uiten? Hoe die ik dat

 

Groepspsychotherapie, ook wel kortweg groepstherapiegenoemd, betekend niets anders dan therapie of psychotherapie in groepsverband. Net zoals in individuele therapie wordt er in groepstherapie aandacht besteed aan psychische problemen. Er wordt gesproken over de klachten waar cliënten mee zitten, en mogelijke oplossingen worden onderzocht. De oplossingen en oefeningen die ook bij individuele therapie aan bod komen, kunnen in groepstherapie tot op zekere hoogte tijdens de therapie zelf plaats vinden. Situaties die zich in het dagelijks leven voordoen, kunnen door het contact met anderen ook binnen de groepstherapie ontstaan. Door tijdens de therapie met anderen te communiceren, kunnen er emoties zoals herkenning, boosheid of sympathie ontstaan. Groepsleden kunnen op deze manier als voorbeeld voor elkaar dienen en elkaar steunen.

In groepstherapie staat de interactie tussen de verschillende groepsleden centraal. Deze interactie kan voor een zekere spanning zorgen: steun en veiligheid worden afgewisseld met confrontatie en kwetsbaarheid. Dergelijke positieve spanning kan bijdragen aan het therapeutisch effect. Het positieve effect van de therapie neemt toe naarmate de therapiegroep hechter wordt. Tijdens de therapie sessies neemt de psychotherapeut een leidende, maar terughoudende positie in. Soms zal de groepstherapeut uitspraken van een cliënt duiden of verduidelijken, en als dat nodig is zal de therapeut eventuele conflicten tussen groepsleden aan de orde stellen en in goede banen leiden. De therapeut zorgt ervoor dat iedere cliënt zijn of haar eigen klacht kan inbrengen en daar van de groep feedback op krijgt. Of dat alle cliënten binnen een groep aan dezelfde soort klachten werkt, is afhankelijk van de vorm van groepstherapie.

Soorten groepspsychotherapie / groepstherapie

Binnen de groepspsychotherapie zijn er verschillende vormen te onderscheiden. Deze verschillende vormen van groepstherapie onderscheiden zich in hun groepssamenstelling en therapiedoel. Ook de grootte van de groep verschilt per therapie. De vormen van groepstherapie zijn als volgt onder te verdelen:

o   Inzichtgevende groepstherapie – Doelen bij inzichtgevende groepstherapie zijn bewustwording, persoonlijke groei en zelfontdekking. De cliënt krijgt hierbij inzicht in mogelijke onbewuste verlangens, conflicten en neigingen. Tijdens de therapie stelt de therapeut vragen en geeft de therapeut interpretaties op uitspraken van cliënten. Daarnaast blijft de therapeut zoveel mogelijk op de achtergrond. Inzichtgevende groepstherapie kan in vorm vergeleken worden met cliëntgerichte psychotherapie. Ook daarbij staat inzicht in het huidige functioneren centraal. Bij inzichtgevende groepstherapie bestaat de groep uit mensen met verschillende klachten. Binnen een groep is vaak veel variatie aan persoonlijkheden en achtergronden, waardoor de groepsleden een voorbeeldfunctie voor elkaar kunnen hebben en elkaar kunnen steunen.

o   Directieve groepstherapie – Directieve groepstherapie is een meer gestructureerde vorm dan inzichtgevende groepstherapie. Bij directieve groepstherapie neemt de psychotherapeut een meer leidinggevende rol aan. De therapeut stuurt het gesprek en geeft oefeningen waarmee cliënten nieuwe gedragsvormen en gedachtepatronen kunnen aanleren. Toch staat ook in directieve groepstherapie de interactie tussen de groepsleden centraal. Directieve groepstherapie heeft in behandelwijze raakvlakken met gedragstherapiecognitieve therapie en RET (rationeel-emotieve therapie).