top of page

Psychotherapie voor kinderen en jongeren

Kinderpsycholoog
Psychotherapie voor kinderen

 

Therapie met kinderen verloopt anders dan gesprekstherapie met volwassenen. De wijze waarop kinderen hun leefwereld kunnen begrijpen en hun emoties uiten en verwerken gaat via spel, verhaal en creatieve media (tekenen, klei). In therapie met kinderen vetrekken we vanuit respect voor de individuele beleving en eigen tempo van een kind, alsook voor het gezinsproces. Afhankelijk van de leeftijd van het kind en de hulpvraag kan er gekozen worden voor ouderbegeleiding, individuele therapie met het kind of ouder-kind-therapie.

Psychotherapie voor jongeren
 

Jongeren kunnen meer zicht krijgen op wat er in hen omgaat door middel van zowel gesprek als creatieve werkvormen (schilderen, klei,..), naargelang wat hen het meest ligt. De jongere leert zichzelf en de mensen rond zich op die manier beter begrijpen en zoekt samen met de therapeut naar andere manieren van omgaan met zichzelf en zijn of haar omgeving. Ouderbegeleiding kan deel uitmaken van het proces, indien wenselijk bij een andere therapeut. Vertrouwelijkheid met de therapeut is een belangrijk aspect van de therapie. 

Mogelijke hulpvragen

  

 • kinderen met angsten, somatische klachten,...

 • slaapproblemen

 • emotionele en gedragsproblemen thuis en/of op school

 • echtscheidingsverwerking

 • identiteitsvragen (zelfbeeld, zelfvertrouwen, geaardheid,...)

 • depressieve klachten en andere stemmingsproblemen

 • nieuw-samengesteld-gezinsproblematieken

 • plus-, adoptie-, co- en pleegouderschap

 • rouw-, verlies-, traumaverwerking

 • innerlijke onrust, moeilijkheden te focussen op iets

 • hechtingsproblematieken

 • omgaan met ASS, AD(H)D,..

 • hoogsensitiviteit bij kinderen (HSK)

 • omgaan met een handicap (bij zichzelf of belangrijke andere)

 • problemen met eten

 • psychiatrische problematiek in het gezin, KOPP-kinderen

 •     ...

bottom of page