clouds-1209444_1920.jpg

Therapiegroep 'Evenwichtig in verbinding'

Deze gesloten therapiegroep, afgebakend in een aantal sessies, is er voor mensen die omwille van levensgebeurtenissen (depressie/burn-out, ziekte, verlies van een dierbare, opname van zichzelf of een geliefde,… ) het contact met anderen zijn verloren of anders zijn gaan ervaren. Ieder van ons heeft in moeilijke perioden nood aan houvast, steun en begrip. Maar vaak is het zo dat naast de verwerking van wat je op je pad krijgt er ook een sociale verandering bij komt. Je voelt je al ’anders dan normaal’ door wat je meemaakt, en ervaart daarbij komend dat mensen anders met je omgaan, je mijden of té voorzichtig worden, je verliest daardoor soms vrienden en mist steun uit je eigen omgeving. Ook de relatie met je partner en kinderen kan erdoor geraakt worden. Wat je overkomt kan daardoor een onverwacht eenzame ervaring worden. 

 

Binnen een veilig therapeutisch kader, kan je respectvol je ervaringen delen. Leren, ervaren en (h)erkening staan hierbij centraal. Deze groep geeft je opnieuw houvast en richting in je leven.

 

Praktisch

De groep wordt geleid door Riet Heremans en Claudia Hauben en gaat door telkens op maandag van 10-12u. Deelname kan enkel na intake.

Het is een doorlopende groep, maar je schrijft telkens in per 5 sessies waarna er een evaluatie wordt ingelast.


Min 6 deelnemers, max 12

Prijs: €250 (inclusief thee, koffie en water)

Iets voor jou of bijkomende vragen?

Neem contact op via info@praktijkdeboom.be.