top of page

ADHD-coaching

Boottocht
Blije reiziger

Waarom een ADHD-coach?

Het inschakelen van een adhd-coach kan een levens-veranderende stap zijn voor mensen met of ouders van een kind met ADHD. Aan de hand van psycho-educatie en individueel afgestemde coaching ligt de focus op het benutten van ieders potentieel en een voor iedereen evenwichtiger leven bekomen. De benadering is holistisch, wat wil zeggen dat ook verdere naasten of de school kunnen worden betrokken indien nodig of gewenst. 

Mogelijke aandachtsdomeinen binnen de coaching zijn:

- Praktische strategieën in school of werk

- Emotieregulatie 

- Omgaan met conflicten en kritiek

- Uitstelgedrag en doelgerichtheid

- Zelfacceptatie en zelfontplooiing

- ...

Wie is de coach?

Jade De Beuckelaere (1989) is van basisopleiding leerkracht lager onderwijs, dit deed ze 10 jaar vol passie, waarvan 5 jaar als zorgcoördinator en 5 jaar als klasleerkracht in verschillende leerjaren. In haar werk kwam ze in contact met heel wat kinderen waarbij ze merkte dat die zich beter in hun vel voelden en betere schoolse resultaten haalden met een aangepaste benadering. Ze behaalde een bijkomend diploma ADHD-coach om in eerste instantie deze kinderen en ouders nog beter te kunnen bijstaan, en voelde dat dit haar roeping was. Sindsdien gooide ze het roer om en ging als zelfstandig coach aan de slag. 

Contact

Jade De Beuckelaere

Tel: 0477 66 65 43 

Mail: jade.debeuckelaere@praktijkdeboom.be

foto de  boom.png
bottom of page