top of page
Julie Ennekens 1.jpeg

Julie Ennekens

Tel: 0472 69 43 64

Mail: julie.ennekens@praktijkdeboom.be

 

Julie Ennekens (°1987) is psychotherapeutisch counselor*. Zij volgde deze specialisatieopleiding bij Focus On Emotion, erkend door de VVCEPC, vereniging voor cliëntgerichte psychotherapie en counseling. Deze experiëntiële opleiding is samengesteld vanuit het rijke gedachtegoed van de cliëntgerichte, gestalt- en de Emotion-Focused benadering. Zij is eveneens EFT- en existentieel therapeute in opleiding. Julie deed eerder ervaring op in psychosociaal werk en als zorgleerkracht.  Julie is naast haar werk bij de Boom werkzaam bij het CAW in Antwerpen en bij PUUUR Counseling.

Werkdomeinen:

Psychotherapeutische counseling voor jongeren en (jong)volwassenen. 

Opleidingsachtergrond: 

- Basisopleiding: Bachelor orthopedagogie

- Specialisatie-opleidingen:

     - counselor vanuit de ervaringsgerichte benadering, Focus On Emotion

     - Emotion Focused therapie, Focus on Emotion

     - Existentiële Psychotherapie en counseling, KULeuven

- Lid van de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling (VVCEPC)

* Wat is counseling? 

Counseling is een methode van ondersteuning en begeleiding, specifiek gericht op het psychosociale terrein waarbij door actief luisteren en praten psychologische, emotionele en gevoelsmatige problemen of ontwikkelingen verhelderd, ontwikkeld of opgelost worden. Het gaat hier, net zoals bij psychotherapie, om het 'zelf' van de persoon in relatie tot zijn rollen en in de context waarin hij verkeert. 

We zien we dat er tussen psychotherapie en counseling, op het gebied van ondersteunen bij psychische, psychosomatische, psycho-emotionele en psychosociale ontwikkeling van mensen, veel overlap is:

  • Er wordt geput uit dezelfde bronnen, stromingen en methoden.

  • Er worden basiseisen gesteld zowel aan een counselor als aan een psychotherapeut m.b.t. opleiding, praktijktraining en erkenning.

  • Supervisie en intervisie worden als belangrijke vormen van reflectie binnen beide beroepsgroepen gezien.

bottom of page