Nathalie De Smedt

Tel: 0484/94.46.79

Mail: nathalie.de.smedt@praktijkdeboom.be

 

Nathalie De Smedt (°1987) is gezinspedagoge. Na haar studies orthopedagogie specialiseerde zij zich verder in de opvoedingsvisie 'Nieuwe Autoriteit' (een model naar Omer Haïm) en 'Democratisch Opvoeden'. Deze visie is de hedendaagse manier van kijken naar kinderen, naar ouders en naar opvoeding in het algemeen. Dit in tegenstelling tot het 'behaviorisme' van de 20e eeuw waarin men enkel keek naar gedragsverandering aan de hand van methodieken zoals straffen en belonen. De tijd wees uit dat dit niet voldoende bleek, de band tussen ouder en kind werd er niet beter door waardoor de gedragsproblemen na een tijd terug kwamen. Binnen de begeleiding tracht Nathalie samen met ouders op zoek te gaan naar verandering, rekening houdend met hun eigen unieke situatie en unieke kind. Naast individuele ouderbegeleiding, is het ook mogelijk om het kind en de context te betrekken indien gewenst (grootouders vb). Verder werkt Nathalie diagnostisch met kinderen alsook met gezinnen rond traumaherstel bij het kind.

 

Werkdomeinen:

opvoedingsvragen, ouderondersteuning, kinderen en jongeren met specifieke opvoedingsbehoeften en traumagerelateerde thema's, psychodiagnostiek

 

Opleidingsachtergrond: 

- Basisopleiding: Master klinische orthopedagogie, UGent

- Bijkomende opleidingen:

  • Democratisch opvoeden: jaaropleiding - De Onderstroom, Antwerpen

  • PEV geweldloos verzet, VUB

  • Tweejarige PEV Psychotrauma: diagnostiek en integratieve behandeling bij kinderen, adolescenten en volwassenen

  • Postgraduaat psychodiagnostiek (ontwikkelingsstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen), VUB

- Lid van de Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen