top of page

 

De diagnose van een ingrijpende ziekte brengt veel teweeg, zowel voor degene die ziek is als voor diens naaste omgeving. Hoe geef je een plek aan het idee van ziek zijn en hoe ga je om met de medische behandelingen? Wat doe je met gevoelens van angst, verwarring, kwaadheid, onzekerheid,… Vertel je dit aan je naasten, vrienden, kennisen of niet? Vaak ervaar je een verlies van controle en besef je plots hoeveel onzeker is in je leven. Ook relaties met anderen veranderen veelal...

 

Vanuit alle respect voor wie jij bent wordt samen met jou op zoek gegaan naar hoe je op jouw eigen manier kan omgaan met de gevolgen van de diagnose. Hoe vergroot je je veerkracht, welke invloed heeft dit op uw relaties, hoe geef je antwoord op vragen over zingeving? Hoe kan je samen met je naasten de kracht vinden om verder te gaan? Je kan alleen op gesprek komen, maar ook samen met je partner, een vriend(in), je gezin,…

 

Ondersteuning voor naasten

 

Wanneer iemand in je omgeving je vertelt ziek te zijn, kan ook voor jou (als partner, ouder, kind, broer, zus, vriend(in), collega,...) het leven ingrijpend veranderen. Gevoelens van verdriet, angst, onzekerheid of boosheid kunnen naar voren komen. Soms komen er meer zorgtaken op uw schouders te rusten, terwijl het 'gewone' leven ook moet door gaan. Mogelijke vragen die rijzen zijn: Hoe kan ik hem of haar steunen? Praat ik erover of net niet? Hoe hou ik het vol? Hou ik mijn gevoelens best voor mezelf of niet?… Tijdens de gesprekken wordt samen op zoek gegaan naar de antwoorden op deze en vele andere vragen, om zo je veerkracht te vergroten en houvast kunnen te blijven vinden.

 

Ondersteuning voor nabestaanden

 

Het verlies van een dierbare is een van de meest ingrijpende gebeurtenissen in een mensenleven. Mantelzorgers, ouders, kinderen, broers en zussen, vrienden en andere naasten kunnen zo op hun eigen manier hun rouwproces beleven. Vaak hebben mensen vragen over hoe om te gaan met verlies van een dierbare en over hoe het verlies een goede plek kunnen geven. Ook hiervoor kan je terecht.

     

Sluit omhoog van papavers

Ondersteuning tijdens en na een ingrijpende ziekte

bottom of page