top of page

Opvoedingsvragen en gezinsbegeleiding

family-658453_1920.jpg

 

 

Als ouder/opvoeder stel je je wel eens vragen bij het opvoeden van je kinderen: ben ik nog wel goed bezig? Doorloopt mijn kind een ‘normale’ ontwikkeling of zou hij/zij naar een kindertherapeut moeten? Dit betekent niet dat je een onzekere of slechte ouder bent, maar gewoon dat je het goed wilt doen. Opvoeden is vandaag de dag niet vanzelfsprekend en brengt vaak heel wat twijfels met zich mee. Om weer te voelen welke richting je uit moet kan het goed zijn als er iemand van buitenaf even met je meedenkt en je een richting kan aangeven.

 

Mogelijke vormen van begeleiding:

 

  • Ondersteuning bij opvoedingsvragen:

Vragen die bovenkomen bij het opvoeden van je kinderen, ook bij stief-, pleeg-, co-ouderschap, echtscheiding, schoolse problemen,... vb. Hoe  en wanneer vertel ik mijn kind dat zijn/haar ouders uit elkaar gaan? Waarom komt mijn kind niet naar mij bij problemen? Wat is positief opvoeden en hoe doe ik dit? Hoe blijf ik in gesprek met mijn puber? Hoe ga ik om met ruzies tussen mijn kinderen? Hoe verwerken kinderen moeilijke gebeurtenissen? Hoe vind ik een evenwicht tussen gezin, werk en relatie? Hoe ga ik om met de verschillende opvoedingsstijl van mijn partner (al dan niet na echtscheiding)?... 

 

  • Ouder-/gezinsbegeleiding:

Deze begeleiding gaat iets dieper dan opvoedingsvragen. Het bestaat uit gesprekken waarin je kind en jouw opvoeding en gezinsleven (heden en verleden) besproken worden. Deze begeleidingsvorm kan helpen als de opvoeding van één of meerdere kinderen wat moeilijker verloopt. Niet enkel is belangrijk te weten hoe de opvoeding en de ontwikkeling van jullie kind tot nu toe verliep, maar ook de opvoeding die jullie zelf kregen is van invloed op hoe jullie met hem/haar omgaan. Meer kennis van de problematiek, het ontstaan ervan en een beter begrip van de aard van jullie kind zorgen ervoor dat je als ouder succesvoller wordt in je aanpak. Bij jongeren is het afhankelijk van de leeftijd en de aard van de problemen in welke mate ouderbegeleiding of contact met de andere gezinsleden noodzakelijk is. Soms zijn regelmatige oudergesprekken nodig, of zijn gezinsgesprekken aangewezen, in andere gevallen volstaat een enkel gesprek. 

bottom of page