Screening en diagnostiek

Wij bieden psychodiagnostiek aan voor kinderen en jongeren. ​Een psychodiagnostisch onderzoek bestaat doorgaans uit vier luiken: een intake, een screening en testafname en het adviesgesprek. U krijgt een uitgebreid verslag van de screening en diagnostiek. De testafnames kunnen op één moment doorgaan of worden opgedeeld in meerdere afspraken (afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en de vraag van onderzoek). Alle onderzoeken kunnen gebeuren op vraag van school/CLB, logopediste of arts, of op eigen vraag. Volgende onderzoeken zijn mogelijk:

  • SCREENING ONTWIKKELINGSPROBLEMEN 

Dit onderzoek gebeurt bij een vermoeden van een gedrags- en ontwikkelingsstoornis zoals ADHD, ADD, ASS, Tourette, ODD en hechtingsstoornissen. Dit onderzoek bestaat in de vorm van vragenlijsten voor ouders/verzorgers en school alsook in de vorm van spel- en klasobservatie. 

  • INTELLIGENTIEONDERZOEK

Dit onderzoek gebeurt bij een vermoeden van hoog- of laagbegaafdheid, of als aanwijzer voor logopedische behandelingen. 

  • AANDACHTS- EN CONCENTRATIEONDERZOEK

Dit onderzoek gaat de concentratie en/of volgehouden aandacht na, bijvoorbeeld bij een vermoeden van AD(H)D of concentratiestoornissen. 

  • BELEVINGSONDERZOEK

Dit onderzoek kan antwoord bieden op vragen rond hoe jouw kind zich in zijn/haar vel voelt of hoe hij/zij een bepaalde situatie beleeft. Het kan ook duidelijkheid verschaffen over de thema’s waar jouw kind mee bezig is. Een belevingsonderzoek bestaat doorgans uit een vijftal contactmomenten: een intake, 3 sessies bestaande uit o.a. spelobservaties, vragenlijstonderzoek, registratieopdrachten e.d. en een adviesgesprek.

Tarieven

Intake                                                                           € 65

Basisonderzoek (diagnostiek + verslag)                 € 180 

(de duur van het onderzoek is variabel)

Bijkomend onderzoek (diagnostiek + verslag)      € 100 

(de duur van het onderzoek is variabel)

Adviesgesprek                                                             € 65 

   

Contact

Voor meer info of een afspraak neem contact met een van de diagnostici of de coördinator:

 

- Veerle Breugelmans, psychodiagnosticus:  veerle.breugelmans@praktijkdeboom.be

Sophie Declercq, psychodiagnosticus:  sophie.declercq@praktijkdeboom.be

- Kristien Schoevaerts, coördinator:  kristien.schoevaerts@praktijkdeboom.be