top of page

Psychodiagnostiek

Missing Piece

Binnen Praktijk De Boom bieden wij psychodiagnostiek aan voor kinderen en jongeren. Op deze pagina vind je meer uitleg over het verloop en de kostprijs van het onderzoek.

Hoe verloopt het onderzoek?

Een onderzoek start steeds met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt er dieper ingegaan op jullie hulpvraag. Daarnaast wordt er ook uitleg gegeven over het verloop van het onderzoek. 

 

Na dit intakegesprek wordt er een onderzoeksvoorstel opgesteld op maat van jouw kind. Je krijgt een overzicht van de testen die afgenomen zullen worden, alsook een kostenraming. Wanneer jullie akkoord gaan met het voorstel, krijgen jullie de data mee voor de onderzoeken.

Daarna volgen er enkele testmomenten van circa een uur tot anderhalf uur per sessie. Hoeveel sessies er nodig zijn, hangt af van het soort onderzoek (zie ook hieronder). Testafnames vinden steeds plaats in de voormiddag op weekdagen.

 

Hierna worden alle resultaten geïntegreerd en gescoord en wordt er een verslag opgesteld. Dit verslag bevat steeds een handelingsgericht advies.

 

Dit advies wordt met jullie besproken wordt tijdens het adviesgesprek. Na dit adviesgesprek kan je ook een afspraak maken bij de kinder- en jongerenpsychiater, die de definitieve diagnose stelt.

 

Soorten onderzoek

 • Eerste screening: Een screening is een eerste verkenning naar mogelijke ontwikkelingsproblemen. Van daaruit kan men dan beslissen of een diepgaander onderzoek nodig is. Een screening bestaat steeds uit de analyse van de hulpvraag, het afnemen en scoren van vragenlijsten (ontwikkelingsvragenlijst, CBCL, SRS) en ook nemen we indien gewenst contact met relevante anderen (leerkracht, psycholoog, logopedist,...). 

 • Intelligentieonderzoek (IQ): bij vermoeden van hoog- of laagbegaafdheid kan je bij ons terecht voor een intelligentieonderzoek. Daarnaast wordt intelligentieonderzoek ook uitgevoerd als aanwijzer voor logopedische behandelingen en bij onderzoek naar ontwikkelingsstoornissen. Een intelligentieonderzoek wordt doorgaans gespreid over 2 testsessies.

 • Aandachts- en concentratieonderzoek (AD(H)D): dit onderzoek gaat de concentratie en/of volgehouden aandacht na, bijvoorbeeld bij een vermoeden van AD(H)D of concentratiestoornissen. Dit onderzoek neemt doorgaans 2 à 3 testsessies in beslag, en bestaat uit een IQ-onderzoek (om het cognitief functioneren in kaart te brengen), en een specifieke aandachtstest. 

 • Autismespectrumonderzoek (ASS): diagnostiek bij ASS gebeurt door het samenbrengen van verschillende factoren. De ouders worden bevraagd tijdens een ouderinterview en verschillende vragenlijsten. Dit is de eerste screening. Als er indicatie is voor ASS wordt er verder onderzoek gedaan. Daarbij vindt er altijd een intelligentieonderzoek plaats en wordt er neuropsychologisch onderzoek verricht. Tot slot vindt er ook een gesprek met de kinder- en jongerenpsychiater plaats. Voor het onderzoek naar ASS zijn er gemiddeld een viertal testafnamemomenten. De afspraak met de psychiater is daar niet mee ingerekend.

 • Belevingsonderzoek (psychisch welbevinden): dit onderzoek kan antwoord bieden op vragen rond hoe jouw kind zich in zijn/haar vel voelt of hoe hij/zij een bepaalde situatie beleeft. Het kan ook duidelijkheid verschaffen over de thema’s waar jouw kind mee bezig is, naar binnen gekeerd functioneert of hoe er met prikkelgevoeligheid wordt omgegaan (bv. in kader van HSP). Een belevingsonderzoek bestaat doorgaans uit 3 sessies bestaande uit onder andere spelobservaties, vragenlijstenonderzoek en gesprekken met het kind.

Na het onderzoek nodigen we u uit voor een adviesgesprek om de resultaten samen te bespreken. Bij weerhouden van een ontwikkeling- of psychische problematiek geven we informatie over de volgende stappen die u kan ondernemen.

Kostprijs

Om een idee te krijgen van de kostprijs van bepaalde onderzoeken, worden hieronder enkele richtprijzen meegegeven, het uiteindelijke bedrag wordt bepaald door het aantal en de duur van de onderzoeken en verslaggeving en meegedeeld na intake.

 • Intake (2 uur gesprek en vragenlijsten): €200 

 • Intelligentieonderzoek: €250

 • Aandachts- en concentratieonderzoek: €250 (exclusief IQ-onderzoek)

 • Onderzoek naar ASS: €850 (exclusief IQ-onderzoek)

 • Belevingsonderzoek: €250

 • Screening: €200 (vragenlijstonderzoek)

 • Adviesgesprek: 80€

Contact

Voor meer info of een afspraak, neem contact met een van de diagnostici:

bottom of page