Psychodiagnostiek

Wij bieden psychodiagnostiek aan voor kinderen en jongeren. ​Een psychodiagnostisch onderzoek bestaat doorgaans uit drie luiken: een intake, een testafname en adviesgesprek. U krijgt een uitgebreid verslag van de testafname. De testafnames kunne op één moment doorgaan of worden opgedeeld in meerdere afspraken (afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en de vraag van onderzoek).  Volgende onderzoeken zijn mogelijk:

  • INTELLIGENTIEONDERZOEK

Dit onderzoek gebeurt bij een vermoeden van hoog- of laagbegaafdheid, of als aanwijzer voor logopedische behandelingen. Dit onderzoek kan gebeuren op vraag van op vraag van school/CLB, op vraag van de logopedist, of op eigen vraag.

  • AANDACHTS- EN CONCENTRATIEONDERZOEK

Dit onderzoek gaat de concentratie en/of volgehouden aandacht na, bijvoorbeeld bij een vermoeden van AD(H)D of concentratiestoornissen. 

  • BELEVINGSONDERZOEK

Dit onderzoek kan antwoord bieden op vragen rond hoe jouw kind zich in zijn/haar vel voelt of hoe hij/zij een bepaalde situatie beleeft. Het kan ook duidelijkheid verschaffen over de thema’s waar jouw kind mee bezig is. Een belevingsonderzoek bestaat doorgans uit een vijftal contactmomenten: een intake, 3 sessies bestaande uit o.a. spelobservaties, vragenlijstonderzoek, registratieopdrachten e.d. en een adviesgesprek.