Psychodiagnostiek

Missing Piece

Binnen Praktijk De Boom bieden wij psychodiagnostiek aan voor kinderen en jongeren. Op deze pagina vind je meer uitleg over het verloop en de kostprijs van het onderzoek.

Hoe verloopt het onderzoek?

Een onderzoek start steeds met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt er dieper ingegaan op jullie hulpvraag. Daarnaast wordt er ook uitleg gegeven over het verloop van het onderzoek. Na dit intakegesprek wordt er een onderzoeksvoorstel opgesteld op maat van jouw kind. Je krijgt een overzicht van de testen die afgenomen zullen worden, alsook een kostenraming. Wanneer jullie akkoord gaan met het voorstel, krijgen jullie de data mee voor de onderzoeken.

Daarna volgen er enkele testmomenten van circa een uur tot anderhalf uur per sessie. Hoeveel sessies er nodig zijn, hangt af van het soort onderzoek (zie ook hieronder). Testafnames vinden steeds plaats in de voormiddag op weekdagen. Hierna worden alle resultaten geïntegreerd en wordt er een verslag opgesteld. Dit verslag bevat steeds een handelingsgericht advies wat samen met jullie besproken wordt tijdens het adviesgesprek. Na dit adviesgesprek kan je ook een afspraak maken bij de kinder- en jongerenpsychiater, die de definitieve diagnose stelt.

Een onderzoek bestaat dus steeds uit een intakegesprek, het effectieve onderzoek (aantal sessies: zie hieronder) en een adviesgesprek.

Soorten onderzoek

Binnen praktijk De Boom kan je terecht voor verschillende soorten onderzoek:

  • Intelligentieonderzoek: bij vermoeden van hoog- of laagbegaafdheid kan je bij ons terecht voor een intelligentieonderzoek. Daarnaast wordt intelligentieonderzoek ook uitgevoerd als aanwijzer voor logopedische behandelingen en bij onderzoek naar ontwikkelingsstoornissen. Een intelligentieonderzoek wordt doorgaans gespreid over 2 testsessies.

  • Aandachts- en concentratieonderzoek: dit onderzoek gaat de concentratie en/of volgehouden aandacht na, bijvoorbeeld bij een vermoeden van AD(H)D of concentratiestoornissen. Dit onderzoek neemt 1 à 2 testsessies in beslag. Indien er nog geen gegevens over het IQ gekend zijn, wordt hierbij nog een intelligentieonderzoek afgenomen.

  • Autismespectrumstoornissen (ASS): binnen praktijk De Boom wordt er ook onderzoek gedaan naar autismespectrumstoornissen. Diagnostiek bij ASS gebeurt door het samenbrengen van verschillende factoren. De ouders worden bevraagd tijdens een ouderinterview en verschillende vragenlijsten. Aangezien ASS een gedragsdiagnose is, wordt het kind of de jongere tijdens het onderzoek geobserveerd. Daarnaast vindt er altijd een intelligentieonderzoek plaats en wordt er neuropsychologisch onderzoek verricht. Tot slot vindt er ook een gesprek met de kinder- en jongerenpsychiater plaats. Voor het onderzoek naar ASS zijn er gemiddeld een viertal testafnamemomenten. De afspraak met de psychiater is daar niet mee ingerekend.

  • Belevingsonderzoek: dit onderzoek kan antwoord bieden op vragen rond hoe jouw kind zich in zijn/haar vel voelt of hoe hij/zij een bepaalde situatie beleeft. Het kan ook duidelijkheid verschaffen over de thema’s waar jouw kind mee bezig is. Een belevingsonderzoek bestaat doorgaans uit 3 sessies bestaande uit onder andere spelobservaties, vragenlijstenonderzoek en gesprekken met het kind.

 

Kostprijs

Een intakegesprek kost €70. Hierna krijgen jullie een onderzoeksvoorstel en een kostenraming. Om een idee te krijgen van de kostprijs van bepaalde onderzoeken, worden hieronder enkele richtprijzen meegegeven. In de prijs zit inbegrepen: testsessies, scoring van de tests en opmaak van een verslag met handelingsgericht advies:

  • Intelligentieonderzoek: €180

  • Aandachts- en concentratieonderzoek: €180 (exclusief IQ-onderzoek)

  • Onderzoek naar ASS: €600 (exclusief IQ-onderzoek)

  • Belevingsonderzoek: €180

Hierna volgt er een adviesgesprek waarbij het verslag wordt toegelicht (€65).

Contact

Voor meer info of een afspraak, neem contact met een van de diagnostici: