Sociale vaardigheids- / weerbaarheidstraining voor kinderen en tieners (aparte groepen)

Kinderen op basketbalplein

Deze groepstraining kent een vast aantal sessies en is er voor kinderen of jongeren die al gauw denken dat iets niet gaat lukken of die zich niet stevig voelen (bij schoolse of andere prestaties, in de hobby of sociaal contact,...). In de sessies worden thematische groepsgesprekjes afgewisseld door relaxatieoefeningen en creatieve expressie. Je wordt als ouder ook uitgenodigd op een gezamenlijke  oudersessie die gaat over hoe jullie dit als ouders ervaren en hoe je je kind kan bijstaan.  De meerwaarde van een groepje met leeftijdgenoten is dat je kind ontdekt dat hij of zij niet alleen staat en samen met 'lotgenootjes' kan groeien. 

In deze training leren kinderen:

 • gevoelens herkennen

 • inzicht krijgen in de relatie tussen gebeurtenis, gedachten, gevoelens en gedrag 

 • negatieve gedachten omzetten in positieve gedachten

 • eigen krachten en waardevolle eigenschappen ontdekken

 • zich ontspannen 

 

De begeleiding wordt verzorgd door Veerle Breugelmans, klinisch psychologe met ervaring in het begeleiden van kinderen en jongeren met perfectionisme, laag zelfbeeld, faalangst, verlegenheid, ... 

5 sessies en één groepsgesprek voor ouders.

​​

Voorafgaand is er een intake om te bepalen of je kind in aanmerking komt.

Na de sessies kan u eveneens een evaluatiegesprek aanvragen. 

Tarieven

intakegesprek                  € 40

6 sessies van 1,5 uur      € 160   

 

Sommige mutualiteiten bieden terugbetaling, dat vraag je best na bij jouw mutualiteit.

Nieuwe sessies maart 2022. Telkens op woensdag van 13.30-15u (lagere school) en 15.30-17u (tieners)

 • 9/3

 • 23/3

 • 20/4

 • 4/5

 • 18/5 (oudersessie)

 • 1/6