Samen Sterk!

Een therapeutische doe- en praatgroep voor tieners 

De tienertijd is voor veel jongeren een onzekere periode. Het is een periode van heel wat veranderingen: een nieuwe (vaak grotere) school, nieuwe vrienden maken en erbij willen horen, hormonale veranderingen,... Vragen als: ‘waar hoor ik bij?’ en ‘wat vinden anderen van mij?’ zijn heel normaal maar kunnen de één wat meer bezig houden dan de ander.  Ook de school begint meer te verwachten van jou en je krijgt meer en meer de vraag wat je later wil 'worden'. Al dit kan zorgen voor angsten, spanningen, eenzaamheid en depressieve gevoelens. 

 

Voor een gezonde ontwikkeling in zelfwaardegevoel en welbevinden is het belangrijk dat je als tiener positieve ervaringen opdoet, dat je succes ervaart bij de dingen die je doet. Omdat er zoveel op je pad komt op die leeftijd en er ook wel wat verwacht wordt, kan je wel eens voelen dat je de pedalen verliest. Zo kan het zijn dat je problemen ervaart in contact met leeftijdgenoten. Je voelt je niet zo op je gemak als je anderen ontmoet, je voelt je onzeker in hoe je contact legt of onderhoudt, of je bent niet zeker dat je wel leuk genoeg bent. Hierdoor mis je het plezier dat je kan hebben samen met vrienden. Een groep kan je (weer) zelfzekerder maken doordat je niet alleen praat over hoe je je voelt (met een therapeut vb), maar ook kan 'oefenen' in je beter voelen bij leeftijdsgenoten.

In deze groepstherapie leer je:

– Ervaren dat je niet alleen bent

– Luisteren naar elkaar en ervaren hoe het is als anderen naar je luisteren

– Bewuster worden van de samenhang tussen je gedachten, gevoelens en gedrag

– Herkennen van gevoelens en uiting geven aan gevoelens, vb stress, donkere gedachten, schuld en schaamte,...

– Oefeningen in contact maken met anderen, gevoelens erkennen, delen en omgaan met bepaalde gevoelens

– Omgaan met angst en stress

– Ontdekken van je sterktes en mogelijkheden 

– Dat er ruimte is om te delen wat je op dat moment bezig houdt

– ...

In de eerste keer dat je deelneemt word je uitgenodigd om al wat na te denken over wat je precies wenst te bereiken met de therapie. De tweede keer wordt hier dieper op in gegaan. De bijeenkomsten verlopen volgens een vaste structuur. Er is eerst een rondje waarin ervaringen van de afgelopen weken worden uitgewisseld. Vanuit dat rondje wordt gekeken welke oefeningen of thema's belangrijk zijn voor die dag. Aan het eind is er ruimte voor evaluatie (hoe is het voor jou geweest, wat heb je eventueel geleerd?). Ouders worden ook actief betrokken door oudergesprekken tussendoor zodat ze eveneens kunne nadenken over jullie gezin en ze ook mee zijn met jouw proces.

De groep gaat door op woensdag om de week, telkens tussen 18u en 19.30u.

Als er nood is aan een tweede groep wordt er mogelijks een tweede wordt opgestart vroeger in de namiddag.
Van de deelnemers wordt verwacht dat ze elke bijeenkomst aanwezig zijn, tenzij ziekte of overmacht. 

Deelname aan de groepstherapie bestaat uit een reeks van telkens 6 bijeenkomsten waarna er een evaluatie wordt ingelast.

Je kan het hele jaar door aanmelden. Tijdens een intake wordt samen met je ouder(s)/verzorger(s) bekeken of de groep geschikt is voor jou. 

De groep wordt geleid door psychologe Krista Beck.

Meer info of vraag tot intake kan hier.