top of page

 

Over een verslaving zijn er zoveel waarde oordelen als dat er mensen zijn. Ook vanuit de wetenschap bestaan er verschillende visies op een verslaving. De meerderheid van de meningen en visies op verslaving vertrekken vanuit het individu en leggen de volledige verantwoordelijkheid bij de verslaafde. 

 

Wij kijken naar verslaving vanuit een systemische visie, dat betekent dat we ervan uitgaan dat een verslavingsproblematiek groeit met de jaren. De verslaving wordt met de jaren een steeds grotere moeilijkheid voor zowel de persoon die ermee worstelt als de betrokkenen uit de omgeving.  Verslavingsbegeleiding betekent dan ook samen zoeken naar de betekenis van de verslaving (wat er aan de basis ligt) en wat je nodig hebt om ervan los te kunnen komen, zowel voor de verslaafde als voor de betrokkenen.

 

Ouders, kinderen, partner, broer, zus of andere betrokkene zijn dus eveneens welkom indien wenselijk. Ook jonge kinderen kunnen op een speelse manier bij de begeleiding betrokken worden.

 

 

Handdruk

Hulp bij verslaving

bottom of page