top of page

Welkom bij De Boom, praktijk voor begeleiding bij groei en veranderingen in het leven. Wat ons kenmerkt is dat we een samenwerkend, zorgzaam en professioneel team zijn met wekelijkse gesuperviseerde intervisie. We zijn ervan overtuigd dat de kracht van een hulpverlener niet alleen ligt in kennis en kunde, maar eveneens in een gezamenlijk draagvlak bieden voor de cliënt én voor elkaar.  De mensvisie die ons verbindt is een diepgeworteld respect voor de cliënt met focus op kwalitatieve hulpverlening. Investeren in permanente vorming en bijscholing is voor ons een evidentie. 

Gezien wij een goede opleiding voor psychologen, psychotherapeuten en counselors erg belangrijk vinden is er jaarlijks een psycholoog in opleiding aanwezig in de praktijk. Deze psycholoog i.o. werkt onder volledige supervisie.

bottom of page