top of page

 Studie- en faalangstcoaching

Buitenshuis begeleiding

Onze studie- en faalangstcoach helpt bij leren leren en organiseren van huiswerk en studeren (van lagere school tot hoger onderwijs). Je krijgt een beter zicht op hoe je je huiswerk en studeren beter kan aanpakken, vb. als je niet weet hoe te plannen en/of studeren, bij faalangst, om moet gaan met stress of kritiek, bij concentratiemoeilijkheden, als je je motivatie kwijt bent, enz. Ook ouders krijgen tips en ondersteuning. 

Faalangstreductie en psychosociale weerbaarheid worden eveneens in groepjes gegeven (zie link). 

 

Onze studiecoaches zijn klinisch psychologen en diagnostici, dat wil zeggen dat zij ruim kennis hebben van en aandacht voor de specifieke begeleidingsnoden van kinderen/jongeren met leer-, werkhoudings- en motivatieproblemen, faalangst, perfectionisme, laag zelfbeeld, verlegenheid, AD(H)D, NLD, HSP, ... Samenwerking met leerkrachten en CLB is een belangrijke pijler.  

 ​

De studiecoach helpt je om:

  - je eigen leerstijl te ontdekken

  - je faalangst te begrijpen en verminderen

  - te leren plannen en organiseren

  - je concentratiespanne te vergroten

  - je motivatie terug te vinden

  - je schoolse welbevinden te vergroten

  - ...

 

Indien de coach ondervindt dat er een achterliggend probleem is, 

kan zij voorstellen om verder onderzoek te doen (intelligentie/concentratie).

Dit onderzoek kan bij haar gebeuren of bij het CLB.

 Neem gerust vrijblijvend contact voor meer informatie.

 

Tarieven coaching

coaching van 30 min     € 25

coaching van 50 min     € 40

De noodzakelijke duur van een sessie wordt bepaald in samenspraak.

Tarieven diagnostiek

Intelligentieonderzoek of aandacht- en concentratieonderzoek:

Basisonderzoek (diagnostiek + verslag)                  € 160 

Bijkomend onderzoek (diagnostiek + verslag)       € 100 

Adviesgesprek                                                              € 50 

 

bottom of page